Kdy nevolat policii

Jednoduchý manuál pro řidiče a legenda k ŘP

Mgr. Renáta Krystyníková
vedoucí odboru dopravně-správního
Městský úřad Otrokovice