II. kolo prezidentských voleb

Informace o místě a konání voleb v naší obci.

II. kolo prezidentských voleb se bude konat ve dnech 26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a 27. ledna 2018 od 8 do 14 hodin. Do II. kola postupují dva kandidáti: Miloš Zeman a Jiří Drahoš.
Volební lístky budou k dispozici ve volební místnosti. Místem konání voleb je přísálí v budově KD - obecního úřadu pro všechny voliče obce Halenkovice. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným dokladem (cestovní pas, občanský průkaz). Ve druhém kole může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ze zdravotních důvodů mohou občané požádat o návštěvu volební komise domů. Požadavek hlaste telefonicky v kanceláři obecního úřadu.