Hrací prvky u nové školy čeká omlazení

Děti z Halenkovic se mohou těšit na nové průlezky.

Plocha s průlezkami u nové školy, které jsou dětmi hojně využívány, projde začátkem školního roku zásadní proměnou. Díky špatnému technickému stavu se prvky stávají pro uživatele nebezpečnenými. Rada obce proto rozhodla, že stávající nevyhovující herní prvky budou demontovány a nahrazeny novými. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na dodavatele. 

Rada obce dále odsouhlasila s dodavatelem stavby nového sportoviště předčasné užívání  plochy s posilovacími prvky. Hřiště (běžecké a hrací plochy) nadále zůstává uzavřené, stále probíhají stavební práce.


Současný nevyhovující stav průlezek


RO Halenkovice dohodla s dodavetelem předčasné užívání plochy s posilovacími prvky.