Halenkovická pouť

Oznámení prodejcům.

Datum konání: neděle 22. dubna 2018.

Stánkový prodej není organizovaný. Stánek je možné umístit podél hlavní cesty ve směru od budovy OÚ po odbočku na hřiště TJ Halenkovice (mimo prostory fary a kostela sv. Josefa Halenkovice) V den konání pouti vybírá pověřená osoba z OÚ Halenkovice poplatek za prodejní místo ve výši 50 Kč za 1 m2 prodejní plochy. Stavění stánků a prodej je možný od soboty 21. dubna. Zakázáno je značení na silnici a chodníky – rezervace místa jakoukoliv barvou. Případné informace na tel.: 737 230 573