Halenkovice mají staronového starostu

Ve středu 31. 10. 2018 se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice.

Na ustavujícím zasedání složilo slib všech patnáct členů Zastupitelstva obce. Starostou obce byl zvolen Jaromír Blažek, místostarostou Bc. Karel Platoš. Dále byl ustanoven Kontrolní výbor a Finanční výbor. V pětičlenné Radě obce zasednou kromě starosty a místostarosty také František Vojáček, MVDr. Iveta Stiksová a Ing. arch. Zuzana Šalášková. 
V Zastupitelstvu obce došlo ke změně ve složení členů, svého mandátu se vzdal Tomáš Veselský a nahradil ho Tomáš Hofbauer.

Členové Zastupitelstva obce Halenkovice pro volební období 2018–2022:

Pořadí Jméno Politická příslušnost Kandidátka Hlasů
1. František Vojáček bezpartijní IOH 563
2. Jaromír Blažek bezpartijní IOH 560
3. MVDr. Iveta Stiksová bezpartijní IOH 515
4. Petr Strašák bezpartijní IOH 496
5. Anna Kašpárková bezpartijní Za Halenkovice krásnější 439
6. František Palla bezpartijní Za Halenkovice krásnější 430
7. PaedDr. Marie Kašíková bezpartijní Za Halenkovice krásnější 388
8. Miroslav Březík bezpartijní Za Halenkovice krásnější 379
9. Mgr. Ondřej Gabrhelík bezpartijní Za Halenkovice krásnější 363
10. Bc. Karel Platoš bezpartijní IOH 361
11. Lukáš Kuchař bezpartijní IOH 350
13. Ing. Lukáš Juřena bezpartijní Za Halenkovice krásnější 328
14. Eliška Černochová bezpartijní IOH 325
12. Tomáš Hofbauer  bezpartijní IOH 325
15. Ing. arch. Zuzana Šalášková bezpartijní KSČM 136Rada obce Halenkovice pro volební období 2018–2022:

Jaromír Blažek starosta obce
Bc. Karel Platoš místostarosta obce
František Vojáček člen rady
MVDr. Iveta Stiksová členka rady
Ing. arch. Zuzana Šalášková členka rady

Kontrolní výbor:

Miroslav Březík – předseda
Lukáš Kuchař
Tomáš Hofbauer
František Palla
Michal Kubičík

Finanční výbor:

Petr Strašák – předseda
Mgr. Radana Dundálková
Antonín Stratil 
Ing. Jiří Sudolský
Antonín Holásek