Dotační program „Dešťovka“

Obec Halenkovice vyhlašuje dotační program „Dešťovka Halenkovice“. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou a snížit tím množství odebírané podzemní pitné vody. Oprávněným příjemcem může být vlastník a stavebník obytného domu s trvalým bydlištěm v Halenkovicích.
Žádost o poskytnutí podpory je možné podat v období od 15. 9. 2017 a to až do vyčerpání alokace.
Alokace programu činí 1 200 000,- Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů maximálně však 60 000,- Kč.
→ Podrobné informace o dotaci (PDF)
→ Žádost o získání dotace (xlsx)
→ Zpětvzetí žádosti o dotaci (rtf)