Dotace z fondu Zlínského kraje

Zlínský kraj poskytl Obci Halenkovice investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 2 691 000 Kč na realizaci projektu: Kanalizace a ČOV Halenkovice – II. Etapa, registrační číslo RP01-17DT2/009.

Dotace je poskytována na základě programu RP01-17 Podpora vodohospodářské infrastruktury schváleného Radou Zlínského kraje dne 12. 12. 2016 usnesením č. 1014/R26/16.