Členská schůze SRPŠ

Zveme rodiče a zákonné zástupce žáků ZŠ a MŠ Halenkovice na členskou schůzi SRPŠ.

Vážení rodiče a členové,
zveme vás na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Halenkovice, která se uskuteční 21. listopadu 2017 od 18:00 hodin v budově Obecního úřadu v Halenkovicích. Na členské schůzi se rozhoduje o změnách stanov sdružení a může se jí zúčastnit každý člen SRPŠ. Členem je každý rodič či zákonný zástupce žáka školy.

Program členské schůze:
1)  Úvod, uvítání členů a jejich představení, vyplnění a ověření prezenční listiny – pí. Žaneta Nádvorníková
2)  Zpráva o dosavadní činnosti spolku – p. Michal Kubičík
3)  Zpráva o ekonomické činnosti spolku – pí. Eva Janečková
4)  Volba výboru – p. Kubičík Michal – volí členové / návrh / hlasování
5)  Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka – p. Kubičík Michal – volí výbor / návrh / hlasování
6)  Stanovení členského příspěvku pro školní rok 2016–2017 – p. Kubičík Michal – volí členové
7)  Návrh změny stanov a jejich hlasování – p. Kubičík Michal
8). Úkoly a plány SRPŠ na školní rok 2017–2018 – p. Kubičík Michal
9)  Diskuse

Těšíme se na vaši účast. Přijďte všichni.

Pozvánka na členskou schůzi (PDF)