Pozemkové úpravy v Halenkovicích

Státní pozemkový úřad Zlín provádí v katastrálním území obce Halenkovice komplexní pozemkové úpravy.

Zpracovatelem je firma Georeal spol. s r.o. Plzeň a její pověření zástupci mohou na základě zákona vstupovat a vjíždět na pozemky kterých se tyto úpravy týkají. Seznam zástupců a podrobnější informace ke komplexním pozemkovým úpravám jsou uvedeny na → elektronické úřední desce, ve vysílání kabelové televize a na úřední desce před budovou OÚ Halenkovice.