Volby do Poslanecké sněmovny ČR – aktualizace

Informace o místě, době a způsobu konání voleb v naší obci.

Vážení občané,
ve dnech 20. a 21. října 2017 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební místností v naší obci je přísálí KD v budově obecního úřadu.
Volby probíhají v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební lístky budou do úterý 17. října ve vašich poštovních schránkách nebo budou k dispozici přímo ve volební místnosti. 

Pokud se ze závažných zejména zdravotních důvodů nemůžete voleb zúčastnit, a chcete volit, nahlaste jméno a bydliště do kanceláře obecního úřadu na telefon 577 945 736 nebo 737 230 573. Členové volební komise vás navštíví v sobotu dopoledne ve vaší domácnosti s přenosnou volební urnou. Všechny voliče upozorňujeme, že je nutno k volbám vzít se sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas.