Poradenské místo pro seniory a zdravotně postižené

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje vypsalo termíny poradny v Otrokovicích pro II. pololetí 2017. V zasedací místnosti budovy č. 2 MěÚ Otrokovice je v níže uvedené termíny v provozu Poradenské místo pro seniory a zdravotně postižené. Služba odborného poradce je bezplatná. Ve II. pololetí roku 2017 je poradenské místo k dispozici termínech:
5. 10. | 19. 10. | 2. 11. | 16. 11. | 7. 12. | 21. 12. vždy od 14:00 do 16:00 hod.

Kontakty na centrum:
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
Gahurova 5265, 760 01 Zlín
Tel.: 575 570 600 nebo 777 005 421
e-mail: zlin@czp-zk.cz