Obnova katastrálního operátu

Seznámení vlastníků pozemků s výsledky obnovy proběhne v termínu 23. 10. – 3. 11. 2017 v místnosti Klubu seniorů v budově OÚ Halenkovice.
 
Zaměstnanec katastrálního úřadu bude přítomen v následujících termínech:
pondělí a středa 8:00 – 16:00 hod.
pátek 8:00 – 15:00 hod.
Možnost uplatnění námitek bude možné nejpozději do 17. 11. 2017. Vyhlášení platnosti se předpokládá v termínu 20. 11. 2017. Nezapomeňte na povinnost podat nové přiznání k dani z nemovitostí.