Farnost: Povídání o Velké francouzské revoluci a katolické víře

29.09.2022

Farnost: Povídání o Velké francouzské revoluci a katolické víře

Kdy:      čtvrtek 29. září 2022
Kde:      Fara Halenkovice
Čas:      18:00 hodin

Povídat bude P. PhDr., Mgr. Vladimír Teťhal

29. března 1789 byl vysvěcen náš kostel sv. Josefa Ochránce. 14. července 1789 se rozhořela Velká francouzská revoluce, jejímž heslem bylo volnost – rovnost – bratrství. Přinesly tyto nové myšlenky mír Francii, a celé Evropě, nebo se staly počátkem boje proti katolické víře, který trvá až do dnešních dnů?
Přijměte pozvání na Povídání o dějinách Evropy i naší země. Vzhledem ke skutečnosti, že od 20. století neustále dochází k přepisování dějin, můžeme říci, že tradice našeho národa je úzce spjata s náboženskou tradicí.