Halenkovická pouť 2019

12.05.2019

Informace pro prodejce:
Stánkový prodej není organizovaný. Stánek je možné umístit podél hlavní cesty ve směru od budovy OÚ po odbočku na hřiště TJ Halenkovice (mimo prostory fary a kostela sv. Josefa Halenkovice).
V den konání pouti vybírá pověřená osoba z OÚ Halenkovice poplatek za prodejní místo ve výši 50 Kč za 1 m2 prodejní plochy. Stavění stánků a prodej je možný od soboty 11. května 2019. Zakázáno je značení na silnici a chodníky – rezervace místa jakoukoliv barvou.
Případné informace na tel.: 737 230 573.