Zpravodaj


Místní noviny „Halenkovický zpravodaj“ vycházejí pravidelně od března 1995. Do dnešní doby byly vydány desítky čísel zpravodaje.
Noviny jsou vydávány v nákladu 1000 výtisků a jsou distribuovány do všech halenkovických domácností zdarma.
Čtenáři se v něm mohou dočíst o novinkách v obci, o činnosti zastupitelstva, zájmových sdružení v obci.
Ve zpravodaji jsou také zveřejňovány souhrnné informace z jednání rady a zastupitelstva obce. 

Poslední číslo

→ Halenkovický zpravodaj č. 87 / 2/2018  (PDF 11,5 MB):

  • Ples SRPŠ
  • Rok 1918 a ročník 1918
  • Kronika Sokol Halenkovice
  • Pěvecký sbor
  • Jak jsme se stali občany Halenkovic
  • Divadelní spolek Haleny - derniéra Mátový nebo citron?

Archiv Halenkovického zpravodaje

V archivu naleznete jednotlivá čísla ke stažení ve formátu PDF. 
Pro prohlížení dokumentů ve formátu pdf je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader.

Redakce:

OÚ Halenkovice
telefon: 577 945 736
e-mail: obec@halenkovice.cz

Číslo posledního vydání: 87
Registrační číslo: MK ČR E 13080
Povoleno: referátem kultury Okresního úřadu ve Zlíně dne 1. 3. 1995
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o. Otrokovice
Náklad: 1000 ks

Své příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu: obec@halenkovice.cz nebo info@halenkovice.cz