Základních změny ve vyřizování sociálních dávek

e-mail hlavní stránka zpět


Text: Mgr. Horáková, sociální odbor MěÚ Otrokovice

   Od 1. 1. 2012 přejde agenda sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek pomoci v hmotné nouzi, kterou dosud vykonávali pracovníci sociálních odborů městských úřadů, do kompetence úřadů práce.

   Sociální odbory Městského úřadu Otrokovice a Městského úřadu Napajedla převedou dávky pro občany Otrokovic, Napajedel a spádových obcí těchto měst na pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně, kontaktní pracoviště Otrokovice, tř. Osvobození 1388, v prostorách Městské polikliniky v Otrokovicích, kde již nyní sídlí pracoviště státní sociální podpory (prvním patro nad lékárnou, vchod od hlavní silnice).

   Občané v hmotné nouzi zde budou vyřizovat příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. Občané se zdravotním postižením zde budou vyřizovat příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu (dříve příspěvek na provoz motorového vozidla - "na benzín" a příspěvek na zakoupení auta), výměnu průkazů TP, ZTP, ZTP/P, dále příspěvky na zvláštní pomůcky, výpůjčku zvláštních pomůcek.
   Upozorňujeme občany, že příspěvek na mobilitu se nově vyplácí měsíčně a pro nárok na výplatu příspěvku na měsíc leden 2012 je nutné podat žádost Úřadu práce již v lednu. Všichni držitelé průkazek TP, ZTP a ZTP/P dostanou vysvětlující dopis od Městského úřadu.

   Na sociálním odboru Městského úřadu Otrokovice zůstává vydávání parkovacích průkazů pro vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Stávající označení vozidla je nutné vyměnit za parkovací průkaz do konce roku 2012. Sociální pracovníci na Městském úřadu Otrokovice ochotně pomohou občanům nejen zorientovat se ve změnách od Nového roku, ale jsou i nadále připraveni pomáhat všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.