Zvýšení úhrad za službu Azylový dům Samaritán

e-mail hlavní stránka zpět


Text: Mgr. Tomáš Bernatík
Charita sv. Anežky Otrokovice Samaritán - služby pro lidi bez domova


   Stávající ekonomická situace přiměla vedení Azylového domu Samaritán k úvahám o zvýšení úhrady za poskytování služby Azylový dům Samaritán, která byla nyní v rozmezí 2 460,- Kč až 2.700,- Kč. Výše se určovala dle příjmu uživatele služby. Od 1. 1. 2012 jsme se rozhodli sjednotit taxu na 2.700,- Kč, a to z několika důvodů.

1.  Výše úhrady se neměnila od roku 2007.
2.  V příštím roce bude méně finančních prostředků na financování provozu sociálních služeb.
3.  Bude se zvyšovat sazba DPH.

Věříme, že s tímto rozhodnutím nenastanou žádné komplikace.