Informace k ukončení vydávání občanských průkazů

e-mail hlavní stránka zpět


Text: Mgr. Lenka Krupková

   S politováním Vám oznamujeme, že na Obecním úřadě Halenkovice je od 1. 12. 2011 ukončen příjem a výdej občanských průkazů.

   V souvislosti s nabytím právní moci novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 1. 2012 budou vydávat elektronické občanské průkazy, tzv. e-OP. Tuto činnost budou nadále zajišťovat pouze úřady s rozšířenou působností, tedy:

Městský úřad Otrokovice, bud. č. 2, nám. 3.května 1340, 76523 Otrokovice

Informace k vydávání e-OP Mgr. Lenka Krupková – tisková mluvčí MÚ Otrokovice

   Nové typy dokladů totožnosti budou vydávány od 1. 1. 2012. Příjem a zpracování žádostí o e-OP bude podobné jako je u cestovních dokladů. Fotografie občana i samotná žádost bude pořizována ve speciální kabince přímo na úřadě. S tím souvisí i nutné technologické odstávky stávajícího systému.
   Dále upozorňujeme, že v souvislosti s odstávkou systému bude možné požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději do 14. 12. 2011, je-li podána žádost u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu (řídí se trvalým pobytem občana). více na: www.otrokovice.cz