Obnova veřejné zeleně v obci

e-mail hlavní stránka zpět


text, foto: P. Bieberlová

   V průběhu měsíce října 2011 pracovníci obce provedli velkou prořezávku parků na Pláňavách. Zahájili tak práce na postupné obnově přestárlé zeleně v naší obci.

   Projekt nových výsadeb s ucelenou koncepcí schválila rada obce v letošním roce. Jeho realizace bude probíhat v několika příštích letech.

Obnova zeleně Obnova zeleně Obnova zeleně Obnova zeleně Obnova zeleně