Volba nových orgánů Zemědělského družstva vlastníků

e-mail hlavní stránka zpět


text, foto: RJ

   Ve středu 18. 6. 2014 se v sále Obecního úřadu Halenkovice uskutečnila členská schůze Zemědělského družstva vlastníků. Hlavním bodem programu byla volba nového představenstva a kontrolní komise družstva. Přítomní členové ZDV Halenkovice zvolili sedmičlenné představenstvo, které následně ze svého středu zvolilo předsedu a místopředsedu.

Představenstvo ZDV bude po dobu následujících 5-ti let pracovat ve složení:

   Josef Gajdošík - zvolen předsedou
   Stanislav Čevora - zvolen místopředsedou
   Ing. Jaroslav Divoký
   Ludmila Dohnalová
   Eva Skácelová
   Dagmar Horníčková
   Liběna Mihoková

   Členská schůze pokračovala volbou tříčlenné kontrolní komise, která si ze svého středu zvolila předsedu.

Kontrolní komise:

   František Gajdošík - zvolen předsedou
   Rostislav Janeček
   Břetislav Režný

   Po volbě statutárních orgánů družstva následovalo schvalování účetní uzávěrky. Účetní uzávěrka družstva za rok 2013 byla přítomnými členy jednohlasně schválena.