zastupitelstvo e-mail hlavní stránka zpět


   Ve volbách, které se konaly 1. - 2. 11. 2002 bylo pro volební období 2002 až 2006 zvoleno patnáctičlenné Zastupitelstvo obce v následujícím složení (abecední řazení):

Jméno Adresa Politická příslušnost Kandidátka Hlasů
Blaha Ivan Halenkovice 394 bezpartijní Nezávislí 337
Dundálková Radana Halenkovice 365 bezpartijní KSČM 246
Gabrhelíková Vlastimila Halenkovice 598 bezpartijní Nezávislí 381
Gajdošík Antonín Halenkovice 660 bezpartijní KDU-ČSL 350
Jambor Vladimír Halenkovice 46 KDU-ČSL KDU-ČSL 304
Janeček Josef st. Halenkovice 114 bezpartijní KDU-ČSL 451
Janeček Josef ml. Halenkovice 560 bezpartijní Nezávislí 335
Janiš Jiří Halenkovice 585 KSČM KSČM 272
Karbowiaková Ludmila Halenkovice 604 bezpartijní KDU-ČSL 409
Kašíková Marie, PaedDr. Halenkovice 647 bezpartijní Nezávislí 406
Kašpárková Anna Halenkovice 546 bezpartijní Nezávislí 336
Kedruš Radek, Ing. Halenkovice 672 bezpartijní KDU-ČSL 360
Kníchal Josef Halenkovice 365 bezpartijní KSČM 246
Němec Vladimír Halenkovice 301 bezpartijní KSČM 262
Ulica Jaroslav Halenkovice 144 bezpartijní KDU-ČSL 486

   Celkový přehled výsledků voleb do Zastupitelstva obce Halenkovice, konaných 1. - 2. 11. 2002.

   Zastupitelstvem obce byla pro volební období 2002 až 2006 zvolena Rada obce v následujícím složení:

Jméno Adresa Funkce
Ulica Jaroslav Halenkovice 144 starosta obce
Janeček Josef Halenkovice 114 místostarosta obce
PaedDr. Kašíková Marie Halenkovice 647 členka
Gabrhelíková Vlastimila Halenkovice 598 členka
Gajdošík Antonín Halenkovice 660 člen

   Při Zastupitelstvu obce byly pro volební období 2002 - 2006 ustanoveny následující výbory a komise:

Název Předseda Adresa
KONTROLNÍ VÝBOR Janiš Jiří Halenkovice 585
FINANČNÍ VÝBOR Gabrhelíková Vlastimila Halenkovice 598
STAVEBNÍ KOMISE Kašpárek Martin Halenkovice 628
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Gajdošík Antonín Halenkovice 660
KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ Karbowiaková Ludmila Halenkovice 604
KOMISE KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU Mihálová Marie Halenkovice 592
REDAKČNÍ RADA PaedDr. Kašíková Marie Halenkovice 647

   Zastupitelstvo obce se schází nejméně jedenkrát za tři měsíce a jeho zasedání je vedeno podle Jednacího řádu Zastupitelstva obce Halenkovice. O každém zasedání zastupitelstva je veden zápis. Zápis je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán krajskému archivu k archivaci.

Jednací řád Zastupitelstva obce Halenkovice. Formát pdf 217 kB.
Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 22. 9. 2005. Formát pdf 147 kB.
Usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2005. Formát pdf 141 kB.
Usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 22. 6. 2006. Formát pdf 125 kB.
Usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21. 9. 2006. Formát pdf 128 kB.