zájmy e-mail hlavní stránka zpět


   Na této straně máte k dispozici přehled kroužků a zájmových organizací, které působí v naší obci. Přehled bude průběžně aktualizován. Proto žádáme vedoucí, trenéry a organizátory volnočasových aktivit, aby byli nápomocni v udržování tohoto dokumentu v co nejvíce aktuální podobě. Případné nepřesnosti nebo změny, prosím, oznamujte na tel. č. 737 230 573.
Přehled je rozdělen do tří kategorií:

- kroužky a zájmy pro děti MŠ - přehled ...zde
- kroužky a zájmy pro děti ZŠ - přehled ...zde
- kroužky a zájmy pro dospělé - přehled ...zde

Hasiči

hasičská zbrojnice    Mezi nejaktivnější spolky patří Sbor dobrovolných hasičů, který působí v obci od roku 1895.
Hasiči se pravidelně účastní různých hasičských cvičení a soutěží. Aktivně se podílí na likvidaci požárů k katastru obce i v okolí. V roce 1997 účinně zasahovali při odstraňování následků katastrofálních povodní. Od roku 2003 se mohou pyšnit novou hasičskou zbrojnicí. Neustále se také snaží zlepšovat svou vybavenost hasičskou technikou, která v současné době zahrnuje zásahový vůz Tatra 138, a v nedávné době zgenerálkovaný vůz pro přepravu osob Avia.
Další informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Halenkovice můžete získat na internetových stránkách
www.halenkovice.cz/hasici.

TJ Sokol

fotbalové hřiště    Činorodým klubem je TJ Sokol Halenkovice, který vznikl v roce 1919.
Mimo pravidelných fotbalových utkání pořádá letní turnaj - na přelomu července a srpna, cvičení pro ženy v prostorách tělocvičny základní školy a další sportovní akce.

Klub biatlonu

   Jedním z nejúspěšnějších sportovních klubů, který v Halenkovicích působí je klub biatlonu. Členové klubu dosahují výborných výsledků v celorepublikovém měřítku.

Myslivci

myslivecká chata Větřák    Důležité místo ve společenském dění obce zaujímají myslivci, kteří kromě správy svého mysliveckého revíru organizují v nové budově mysliveckého sdružení výstavy trofejí a do dění v obci přispívají pořádáním tradičních Mysliveckých dnů.

Zahrádkáři

pěstitelská pálenice    Početně nejsilněji je v naší obci zastoupen Český zahrádkářský svaz, který má 150 členů.
Zahrádkáři ve vlastní režii provozují pěstitelskou pálenici, moštárnu a varnu povidel. Jejich příspěvkem do dění v naší obci je Výstava ovoce, zeleniny a květin.
www.zahradkari.cz/zo/halenkovice

SRPŠ

Cesta pohádkovým lesem    Pod hlavičkou SRPŠ je připravována asi nejvýznamnější akce halenkovického kulturního kalendáře - dnes už tradiční "Výlet do pohádky". Tuto akci každoročně připravují na dvě stovky dobrovolníků. Další akcí připravovanou Sdružením rodičů a přátel školy je Rodičovský ples.

Divadlo

   Každoročně se v sále kulturního domu uskuteční premiéra divadelního představení žáků 8. třídy základní školy.

Další spolky

   Dalšími spolky a kluby, které úspěšně působí v Halenkovicích jsou Český červený kříž, Klub vojáků v záloze a modeláři. Všechny spolky se zabývají bohatou kulturní činností a prací s dětmi.