Výroční členská schůze ZO ČZS Halenkovice

e-mail hlavní stránka zpět


text: ČZS
foto: P. Bieberlová


   V neděli 23. února 2014 proběhla v sále KD Halenkovice Výroční členská schůze ZO ČZS Halenkovice. Na programu schůze bylo přednesení zprávy o činnosti organizace v uplynulých pěti letech, ocenění členů za úspěšnou práci, volby nového výboru ZO ČZS a vyhodnocení soutěží .

   Zprávu o činnosti ZO ČZS Halenkovice, kterou přednesl pan František Gabryš, máte k dispozici ...zde.

Nový výbor ZO ČZS byl zvolen následovně:
   Stuchlík Dalibor - předseda
   Kuchař Lukáš - tajemník
   Lukáš Vladimír
   Černá Jiřina
   Hrbáček Josef
   Badal Josef
   Baránková Jarmila
   Gabrhelík František
   Zapletalová Lenka
   Gabrhelíková Jarka
   Chaloupka Miroslav
   Plšek Zdeněk
   Zapletal Radek

Předseda revizní komise:
   Čapková Eva

Členové:
   Kocián Václav
   Kociánová Vlasta

Na konferenci územního sdružení ČZS Zlín byli navrženi kandidáti:
   Hrbáček Josef
   Stuchlík Dalibor

Za dlouholetou práci byl oceněn pan Josef Hrbáček, kterému ČZS Praha udělil Stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj zahrádkářství. Pan Hrbáček dále obdržel Čestné uznání od územního sdružení Zlín za příkladnou a dlouhodobou práci ve funkci předsedy ČZS v ZO Halenkovice.

Odcházející členové starého výboru ZO ČZS Halenkovice:
   Trvaj Zdeněk
   Zapletalová Marie
   Skácelová Marie
   Gabryš František
   Hrbáčková Drahomíra
   Kašpárek Stanislav
   Kníchal Jiří
obdrželi Diplom od územního sdružení Zlín za dlouhodobou a obětavou práci a Čestná uznání od ZO ČZS Halenkovice.

Čestné uznání za obětavou práci od ZO ČZS Halenkovice obdržela paní Marta Trvajová.

V rámci schůze byly vyhlášeny i výsledky soutěží za rok 2013:

Nejhezčí předzahrádka
Eva Čapková
Dalibor Stuchlík
Václav Kocián

Nejlepší sadař roku
František Riedl
Vladimír Němec


Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů
 
Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů
 
Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů
 
Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů Schůze zahrádkářů