Veřejně prospěšné práce

e-mail hlavní stránka zpět


  

   V letech 2008 - 2010 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který byl v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

   V období od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2009 bylo v obci Halenkovice v rámci projektu podpořeno 8 pracovních míst na VPP za 757 619,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 643 976,15 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 113 642,85 Kč.

   V období od 1. 4. 2010 do 31. 10. 2010 bylo v obci Halenkovice v rámci projektu podpořeno 9 pracovních míst na VPP za 653.720,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 555.662,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 98.058,- Kč.

   Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství a budov, což přispělo k lepšímu vzhledu obce. Na těchto pracovních místech pracovali občané, kteří vzhledem k dlouhodobé nezaměstnanosti, věku nebo zdravotnímu stavu jen obtížně hledali zaměstnání.

Leták - rok 2009 (pdf 106 kB)
Leták - rok 2010 (pdf 106 kB)