Volby do Parlamentu České republiky Poslanecké sněmovny 2006 e-mail hlavní stránka zpět


Oznámení o době a místě konání voleb v obci

Obec Halenkovice, podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví:

1. Volby do Parlamentu České republiky Poslanecké sněmovny konané na území ČR se uskuteční:
dne 2. června 2006 od 14:00 do 22:00 hodin a
dne 3. června 2006 od 08:00 do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb je místnost: přísálí obecního úřadu pro všechny voliče obce Halenkovice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným dokladem (cestovní pas, OP).

4. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky; spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci svého volebního práva.

Informace o volbách ke stažení

Stanovení počtu volebních okrsků a jejich sídel pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2006.
  pdf 78 kB


Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2006.
  pdf 78 kB