Oprava varhan v halenkovickém kostele

e-mail hlavní stránka zpět


foto: RJ

   Stávající varhany v halenkovickém kostele slouží od roku 1881, kdy nahradily varhany původní, v té době již osm let nefunkční. Nástroj postavil varhanář Matěj Strmiska za 850 zlatých. V roce 1917 byly k vojenským účelům zrekvírovány jejich cínové píšťaly.
V roce 1983 byla provedena generální oprava nástroje, v roce 1992 provedla bezplatně rodina Kaškova rozsáhlou opravu soustavy měchů varhan.

   Začátkem září letošního roku byla ukončena rozsáhlá oprava tohoto nástroje, která ale nebyla opravou generální (při generálních opravách dochází i na opravy varhanních skříní a jejich navrácení do původního stavu).
   Opravu provedl varhanář Petr Kovář z Prakšic. Halenkovické varhany jsou vzácné pro svůj mechanický systém ovládání. Nástroj od stejného mistra, ale s odlišnou mechanikou se nachází ještě v Provodově, jinak široko daleko nikde.

  Opravené varhany se poprvé rozehrály při mši svaté v neděli 6. 9. 2009. Náklady na opravu překročily sto tisíc korun.

Rozsah opravy varhan v kostele sv. Josefa v Halenkovicích:

Demontáž, vyčištění varhan a všeho příslušenství, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, odstranění prachu suchou i mokrou cestou.

Kontrola všech funkčních dílů:
- oprava ovládání manuálů, pedálů a ovládání traktury (mechanická soustava táhel a drobného
  příslušenství, která spojuje hrací stůl s varhanami).
- oprava a obnova drobných součástí traktury a jejich konzervace
- oprava manuálové a pedálové klaviatury (vymezení vůlí)
- obnova potahů manuálových kláves.

Montáž a přezkoušení varhan:
- opětovné usazení píšťal do varhan, zapojení a seřízení všech funkčních systémů, funkční
  odzkoušení nástroje.

Oprava kovových píšťal

Ladění a intonace


   Zvuk opravených varhan si kromě mší budete moci poslechnout i 4. října 2009 při varhanním koncertu v kostele sv. Josefa v Halenkovicích, u příležitosti 110. výročí od narození sbormistra, varhaníka a hudebního pedagoga Josefa Tomaštíka, rodáka z Halenkovic (*1899 Halenkovice - +1982 Brno).


Za poskytnutí podkladů pro článek děkujeme halenkovickému knězi Bohumilu Kundlovi a varhanáři Petru Kovářovi.
Historická data byla čerpána z "Knihy o Halenkovicích" PaedDr. Marie Kašíkové.


Oprava varhan Oprava varhan Oprava varhan Oprava varhan Oprava varhan
 
Oprava varhan Oprava varhan Oprava varhan Oprava varhan Oprava varhan
 
Fotoalbum...