Varhanní koncert e-mail hlavní stránka zpět


foto: P. Bieberlová

Josef Tomaštík    V neděli 4. 10. 2009 se v kostele sv. Josefa v Halenkovicích uskutečnil varhanní koncert.

   Koncert uspořádala obec Halenkovice ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR. Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. Vystoupení bylo věnováno příležitosti 110. výročí narození sbormistra, varhaníka a hudebního pedagoga Josefa Tomaštíka, rodáka z Halenkovic.

   Josef Tomaštík se narodil 30. 01. 1899 v Halenkovicích a zemřel 11 .06.1982 v Brně. Po studiích na gymnáziu a vojenské službě byl přijat na konzervatoř v Brně do třídy známého varhaníka Prof. J. Treglera. Byl také sbormistrem sboru Československého chrámu v Brně. Po druhé světové válce byl jmenován profesorem konzervatoře v Brně a posléze i jejím ředitelem. V osobnosti Josefa Tomaštíka můžeme spatřit jednoho z nejvýznamnějších brněnských varhaníků a pedagogů Brna 20. století.

   Nově opravené varhany v kostele sv. Josefa rozezvučel arcidiecézní organolog arcibiskupství olomouckého pan Jan Gottwald. Na violoncello jej doprovodil koncertní mistr Jan Žďánský.

   Koncert si přišlo vyslechnout téměř sto posluchačů, kteří účinkující na závěr ocenili dlouhým potleskem. Došlo také na přídavek. Koncertní vystoupení bylo skutečně silným kulturním zážitkem.

Program koncertu:

Jan Zach (1699-1773): Preludium a fuga c-moll
Antonio Vivaldi: Sonata da chiesa pro violoncello a varhany e moll RV 426
Jan Evangelista Kypta (1813-1868): Preludium d-moll
Sergej Rachmaninoff: Vocalise pro violoncello a varhany
John Travers (1703-1758): Cornet voluntary in C
Max Bruch: Ave Maria pro violoncello a varhany
Stanislav Vrbík (1907-1987): I. Legenda "Svatý Václav"
        II. Partita F-dur: variace na píseň "Ejhle, oběť přesvatá"
Johann Sebastian Bach: Suita pro violoncello č.1. (výběr)
Bohuslav Martinů (1890-1959): Vigílie pro varhany, H.382
Adalbert Schreyer (1821-1880): Preludium a fuga Es-dur (1869)
Antonín Dvořák: Adagio "Kéž Duch můj sám" z koncertu h moll op.104 pro violoncello a varh. (upr.)
Jan Gottwald (*1982): Varhanní improvizace na píseň k sv. Františkovi "Učiň mě Pane nástrojem"


Jan Gottwald - varhany (arcidiecézní organolog arcibiskupství olomouckého)

   Od dětství se aktivně zajímal o varhanní a sborovou hudbu (studium varhan a klavíru na ZUŠ Žerotín u prof. V. Sobotky od r. 1995, předtím studium klavíru od r. 1993 u prof. R. Doležala) Absolvent hudebně-estetické sekce Slovanského gymnasia v Olomouci. Posluchač varhanního oddělení Konzervatoře Brno (2002-2006, prof. P. Kolař prof. Z. Nováček a varhanní improvizace u prof. D. Postráneckého) a Janáčkovy konzervatoře Ostrava (prof. P. Rybka). Dále studuje dirigování (prof. S. Kummer, prof. F. Lavička, prof. P. Šumník, prof. P. Fiala - vedlejší dirigentské disciplíny), klavír (prof. M. Vašek, prof. M. Bárta), cemballo (prof. Š. Pilátová), zpěv (prof. J. Škrobánek a prof. V. Danielová) a od roku 2006 hudební vědu na Masarykově universitě v Brně. Účastnil se řady mistrovských varhanních kurzů (M. Sander, R. Smits a další). Od roku 1995 aktivně působí v Olomouci jako koncertní a chrámový varhaník (1997-2006 varhaník u sv. Mořice v Olomouci, od r. 1995 varhaník v Olomouci-Nových Sadech aj.), Ve varhanní hudbě se věnuje především interpretaci české tvorby. Koncertně vystupuje v celé střední Evropě - Rakousko, Německo, Slovensko, Maďarsko, Francie, Itálie (varhanní recitály, korepetice sólistů, hráč continua, pěvec). V současné době je pedagogicky činný na Slovanském gymnasiu a na ZUŠ Žerotín v Olomouci; zároveň působí na olomouckém arcibiskupství jako arcidiecézní organolog.


Jan Žďánský - violoncello

   Studoval na konzervatoři v Pardubicích u prof. Josefa Krečmera. Na hudební fakultě AMU v Praze byl posluchačem ve třídě Prof. Miroslava Petráše. Během studií se zúčastnil mnoha mezinárodních kurzů a stáží, např. u Prof. Victorie Yagling (Helsinki), F.Bartholomeye (Vídeň), Prof. M.Zeuthena (Kodaň) aj. Je laureátem soutěže konzervatoří v roce 1999, držitelem 2. ceny soutěže pro interpretaci soudobé komorní hudby ve Frankfurtu n. M., nositelem několika cen ze soutěže v rakouském Semmeringu, v roce 2003 získal cenu za nejlepší provedení skladby Leoše Janáčka na Janáčkově soutěži v Brně atd. Spolupracuje jako sólista s Komorní filharmonií Pardubice, Pražskou komorní filharmonií, Capella Pallatina Mannheim, Tutti Bordeaux. Je členem mezinárodního institutu "Wiener Klangstil" pod patronací Vídeňských filharmoniků. Natáčí pro český, německý, dánský a rakouský rozhlas. Vystupuje na festivalech Salzburger Festspiele, Max Reger Festival, Styriarte atd. V roce 2004 studoval na Kunstuniversität v rakouském Grazu ve třídě Prof. Rudolfa Leopolda. Aktivně se věnuje též komorní hře (je členem Tria IUNO a Kaprova kvarteta). Je koncertním mistrem Orchestru Berg a členem filharmonie ve Štýrském Hradci. Hraje na violoncello vídeňského mistra Josepha Wassermanna z roku 1748.


varhanní koncrert varhanní koncrert varhanní koncrert varhanní koncrert varhanní koncrert
 
varhanní koncrert varhanní koncrert varhanní koncrert varhanní koncrert varhanní koncrert