Rozsvícení vánočního stromu 2012

e-mail hlavní stránka zpět


foto: P. Bieberlová
text: B. Blažková


   Vánoce jsou za dveřmi. Opět se potvrdila slova písničky božského Káji, že: "Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy". Ještě máme v živé paměti Velikonoce a vzpomeneme na to, kolik jsou naše děti schopné "protočit" o pouti nebo se nám jasně vybaví, jak jsme si, více či méně, odpočali při letní dovolené (jako by to bylo včera) a zas je to tu. Pro někoho pohoda, klid, rozjímání, pro někoho bláznění s nakupováním dárků, úklidem, pečením a vařením. Je tu čas vánoční, čas Adventu.

   V naší obci je tradicí o první adventní neděli rozsvítit vánoční stromek. Ze zcela praktických důvodů se letos dohodlo, že se tato tradice přesune na sobotu 1. prosince. Máme za to, že příchozí si v sobotu více užijí nakupování na vánočním jarmarku, vystoupení dětí a muzikantů Topolanky a hlavně déle postojí a poklábosí se známými, kamarády, sousedy při dobrém občerstvení, ať už koláčku, klobásce, či skleničce lahodného moku, který zahřeje a nezpůsobí potíže následující den. Také si v neděli zájemci v klidu zajdou na adventní koncert do kostela sv. Josefa, aniž by museli volit mezi dvěma aktivitami. Doufáme, že se naše úvahy potvrdí a malý časový posun bude ku prospěchu věci a nikoho neurazí.

   A jak to tedy všechno probíhalo. Přípravy na vystoupení dětí a výroba zboží k prodeji už měsíce dopředu. Chystání jarmarku několik týdnů. Přípravy stromku, pódia a osvětlení několik dnů. Všechno chce svůj čas. Zapojili se děti, maminky, členové kulturní komise, učitelé, pracovníci obce a další dobrovolníci. Všichni dělali maximum, aby si diváci tento den, tedy sobotu 1. prosince, mohli náležitě užít. Návštěvníky slavnostního rozsvícení vánočního stromu hned po příchodu ke kulturnímu domu upoutaly dvě nové věci. Byla to absence vánočního stromu, ale jen zdánlivá. Z úsporných důvodů se vedení obce rozhodlo ozdobit borovici, která již léta trvale roste v parčíku naproti obecního úřadu, a tudíž odpadlo shánění vhodného stromu a nákladná přeprava. Také je mile překvapil malovaný betlém, sestavený pod již zmiňovanou borovicí. Dále vše probíhalo tradičně. Za pořadatele z kulturní komise všechny přivítala p. Dr. Kašíková, která přítomné seznámila s programem podvečera a průběžně uváděla jednotlivá vystoupení. Následně předala slovo starostovi obce. Ten vzpomněl dobu vánoční a také krátce shrnul práci obce za celý rok 2012 a připojil i přání k nadcházejícím svátkům a k novému roku (viz níže). Pak přišla na řadu jednotlivá vystoupení. Jako první se předvedly děti z mateřské školky, přednesly básničky, říkadla a zazpívaly písničky s čertovskou tématikou. Své vystoupení si nazvaly Čertoviny. Pak následovalo vystoupení dětí ze základní školy, které bylo plné básniček a povídání o Vánocích a zimě. Další vystoupily děti z lidové školy umění z Napajedel. Ty se představily s hudebním nástrojem, který ovládají a předvedly svá nacvičená hudební dílka v několika případech doplněná zpěvem. Poslední přišly na řadu děti z folklorního kroužku Pláňata. Ty nacvičily vánoční pásmo "Koledování" sestavené z tradičních koled, básniček a starodávných písniček i sólových zpěvů. Všichni účinkující byli výborní a sklidili za své výkony velký a zasloužený potlesk. Nutno vyzvednout výkon dvou mladých nadějných houslistek Kačenky Jelínové a Anetk Nádvorníkové, které jak věříme, budou propříště hudební oporou Pláňat.

   A pak to přišlo. Odkudsi se zjevil Mikuláš s andělem a čerty a pomalu se přibližoval ke stromku v parčíku. Jediným dotykem berly pak stromek rozsvítil. Čerti vběhli mezi děti a vyzpovídali je, zda byly v průběhu roku hodné a pomáhaly svým rodičům. Protože v Halenkovicích máme pouze hodné děti, odměnil je Mikuláš nebo anděl medovým perníkem. Již v průběhu vystoupení si mohli diváci zakoupit něco dobrého k zakousnutí. Někteří dali přednost grilované klobásce nebo bůčku, jiné nalákala teplá "medovinka" nebo voňavý "svařáček", jiní sáhli po sladkém koláči. Rozhodně bylo z čeho vybírat. S přítomnými se rozloučila Dr. Kašíková, která všem poděkovala za účast a popřála k Vánocům a novému roku. Vánoční melodie na počátku a na závěr programu zahráli muzikanti z Topolanky, kteří udělali za pestrým vystoupením pomyslnou tečku.

   Lidé se pomalu vytráceli, až prostor před kulturním domem zcela osiřel a do klidu noci blikala jen zářivá světýlka vánočního stromu. Za zmínku stojí, že je obci Halenkovice spolu s hvězdou sponzorsky věnovala společnost E.ON. Všem, kteří se zasloužili o příjemnou předvánoční atmosféru, patří velké díky.

 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu