úřední deska e-mail hlavní stránka zpět


Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obechího úřadu. Dokumenty jsou k dispozici ve formátu pdf. Stránka je pravidelně aktualizována.

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ NÁZEV DOKUMENTU  
od 27. 9. 2017
do 3. 11. 2017
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
pdf 94 kB
od 21. 8. 2017
do 23. 10. 2017
Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Oznámení o době a místě konání voleb v obci
pdf 24 kB


pdf 24 kB

pdf 134 kB
od 29. 8. 2017
do 15. 10. 2017
Veterinární opatření - prasečí mor - nové znění
Veterinární osvědčení pro přepravu živočišných produktů
Objednávka veterinárního vyšetření
 
od 8. 6. 2017
do 15. 9. 2017
Plánovaný chodník, vedoucí od Nové školy na Dolní Konec a rekonstrukce křižovatky v místní části Zádřinové:
Chodník od školy po Dolní Konec - 1
Chodník od školy po Dolní Konec - 2
Chodník od školy po Dolní Konec - 3
Křižovatka - Zádřinové
 
od 5. 9. 2017
od 28. 4. 2017
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 2/ZO/2017
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 1/ZO/2017
 
od 10. 4. 2017
do 1. 11. 2017
Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. (Úprava provozu u Svatých a na Dolině v důsledku budování kanalizace na silnici III/36747).
od 12. 4. 2017
Závěrečný účet Obce Halenkovice za rok 2016
Závěrečný účet 2016 - Závěrečný účet
Závěrečný účet 2016 - Výkaz zisku a ztráty
Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Závěrečný účet 2016 - Rozvaha-bilance
Závěrečný účet 2016 - Zpráva o inventarizaci majetku obce
Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice
Závěrečný účet 2016 - Příloha
Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání dotací
 
od 23. 3. 2017
Rozpočet obce Halenkovice oznámení
Rozpočtový výhled na rok 2018 - 2019.
Rozpočet obce Halenkovice 2017 příjmová a výdajová část.
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 2/ZO/2017
 
od 23. 8. 2015
do 31. 12. 2023
Kompletní text výzvy
Přehled pozemků a jejich vlastníků
pdf 32 kB
xlsx 31 kB
od 22. 7. 2014
do 22. 7. 2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků
Seznam nemovitých věcí

pdf 32 kB
xlsx 31 kB

Pro prohlížení dokumentů ve formátu pdf je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader.