Rekonstrukce propustků a místních komunikací, úprava centra obce

e-mail hlavní stránka zpět


text: J. Blažek
foto: P. Bieberlová


Rekonstrukce propustků a místních komunikací

   Během měsíce července a srpna 2013 byly provedeny dílčí opravy na obecní kanalizaci, zbudovány vtokové šachty v okrajových částech obce, na Dolině kompletně opraveny dva propustky pod místními komunikacemi a příjezd na parkovací místa za kostelem. (fa. Javorník) Dále proběhla oprava místních komunikací technologií nástřiku (fa. NVB Line z Kvasic) u drobných výtluků a v měsíci září se počítá s opravou větších výtluků na části místních komunikací živičným povrchem (SÚS Zlín).

Oprava propustku

Oprava propustku

Oprava propustku


Úprava centra obce

   Na základě rozhodnutí rady obce byl zpracován projekt revitalizace zeleně středu obce, parku před obecním úřadem a parku u pomníku padlých.
   V roce 2013 došlo k částečné realizaci tohoto záměru na Pláňavách. Kromě chodníků přibudou parkové lavičky, odpadkové koše - do konce roku. V následujícím období (zřejmě v roce 2014) se zvažuje úprava druhé poloviny parku, kde se plánuje vybudování dominantní stavby (např. víceprvkový vodotrysk, fontána, ledový sloup). Pro realizaci úprav parku u školy byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
   Projekt na úpravu parku před OÚ zpracovala firma Atelier Kosa (zpracovala např. úpravy parku před železničním nádražím a před Besedou v Otrokovicích.) Stavbu provedla fa. Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. z Veselí nad Moravou.
   Oba projekty jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Úprava centra obce

Úprava centra obce

Úprava centra obce