Turnaj přípravek 2015

e-mail hlavní stránka zpět


text, foto: RJ

   V sobotu 29. 8. 2015 se halenkovické fotbalové hřiště zaplnilo více než stovkou malých fotbalistů a fotbalistek, kteří se zde utkali v zápasech druhého ročníku Turnaje fotbalových přípravek.
   Trávník byl rozdělen na čtyři hrací plochy. Dvě odpovídaly předepsaným rozměrům pro zápasy mladších přípravek, dvě byly větší, připravené pro utkání starších přípravek. Organizátorům turnaje z TJ Halenkovice přislíbilo účast celkem dvanáct mužstev. Šest mužstev mladších přípravek a šet starších přípravek.

   V sobotu v půl deváté ráno se všechna přihlášená mužstva na halenkovickém hřišti skutečně sešla. Malé fotbalisty a fotbalistky doprovázelo mnoho maminek, tatínků a rodinných příslušníků, nechyběli samozřejmě ani trenéři a vedoucí mužstev. Areál na Záhumení se tak zaplnil více než dvěma stovkami účastníků turnaje.
   Počasí bylo slunečné, bez mráčku, jakoby se prázdniny chtěly s dětmi rozloučit tím nejlepším způsobem. Jednotlivá utkání na sebe navazovala jako na drátku a zprvu bílá tabule se utěšeně plnila výsledky odehraných zápasů. Trenéři koučovali, děti se snažily a pod dohledem starostlivých maminek a hrdých tatínků si užívaly každý zápas. V přestávkách mezi utkáními bylo pro malé sportovce v Hospodě na hřišti připraveno občerstvení. Plno bylo také kolem stolu s trofejemi, u kterých se nahlas přemýšlelo, jak by se s nimi naložilo, v případě jejích získání. Postupem času začínalo být vzácné každé stinné místo, sluníčko se do všech pěkně opíralo. Hodně by o tom mohli vyprávět třeba rozhodčí, nominovaní z řad organizátorů, kteří na hrací ploše strávili v podstatě celou dobu trvání turnaje.
   Předpokládaný časový průběh celé akce se dařilo dodržovat, takže kolem čtvrt na dvě byly sehrány poslední zápasy. V tu dobu už na děti čekalo malé překvapení v podobě halenkovické hasičské Tatry, která na hřiště přivezla osm kubíků nefalšované mokré radosti. Osvěžení v gejzírech vody si nenechal ujít snad žádný malý fotbalista. Organizátoři tak měli čas na zpracování výsledků a přípravu závěrečného ceremoniálu, který proběhl asi dvacet minut po ukončení posledního zápasu.
   Zmáčení, ale spokojení účastníci turnaje k vyhlášení výsledků nastoupili s nadšením, které je provázelo vlastně po celý den. Oceněni byli nejlepší střelci, nejlepší brankáři, ocenění dostala i hrající děvčata a jeden během turnaje zraněný hráč. Nejdůležitější byly ale výsledky mužstev. Každý tým bez ohledu na výsledky obdržel tašku se sladkostmi a upomínkovými předměty, které byly pořízeny díky sponzorům turnaje. Hráči prvních třech týmů v každé kategorii pak obrdželi medaile a kapitánové mužstev si převzali poháry. Po ceremoniálu následovalo fotografování, dělení odměn a příprava na cestu domů.

   Členům TJ Halenkovice se opět podařilo zorganizovat krásnou akci, která nebyla okázalá, ale plná upřímné radosti z pohybu a z přítomnosti týmového ducha.
   Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě turnaje. Zúčastněným týmům, dobrovolníkům, sponzorům a obci Halenkovice za podporu, ZŠ Halenkovice za poskytnutí šaten v tělocvičně, Sboru dobrovolných hasičů Halenkovice za Tatru plnou vody, rodičům, trenérům a všem kteří děti doprovázeli a starali se o ně když se nehrálo...

Výsledky Turnaje přípravek Halenkovice 2015:

Nejlepší brankář:
   Mladší přípravka - David Fischer (Halenkovice)
   Starší přípravka – Dominik Jurák (Provodov)

Nejlepší střelec:
   Mladší přípravka – Jakub Skřivánek (Babice)
   Starší přípravka – David Janečka (Provodov)

Nejlepší halenkovičtí hráči:
   Mladší přípravka – Jan Kašný
   Starší přípravka – Radim Štulíř

Konečné pořadí:
   Mladší přípravka:
   1. Zlín
   2. Babice
   3. Tečovice
   4. Žlutava
   5. Halenkovice
   6. Napajedla

   Starší přípravka:
   1. Malenovice
   2. Provodov
   3. Halenkovice
   4. Spytihněv
   5. Topolná
   6. Babice

Velkou fotogalerii z Turnaje přípravek 2015 máte k dispozici ...zde.


Turnaj přípravek 2015

Turnaj přípravek 2015

Turnaj přípravek 2015