Výroční členská schůze TJ Halenkovice

e-mail hlavní stránka zpět


text, foto: RJ

   V sobotu 24. 11. 2012 se v sále Hospody u Lhotských uskutečnila Výroční členská schůze TJ Halenkovice. V rámci programu byly předneseny referáty o hospodaření jednoty, sportovních výsledcích halenkovických mužstev a plánech pro další období. Součástí schůze byly i doplňovací volby do vedení TJ.

   Tělovýchovná jednota Halenkovice sestává z několika odborů: Oddílu kopané, oddílu nohejbalu a oddílu stolního tenisu. Pod hlavičkou TJ navíc probíhá v tělocvičně ZŠ Halenkovice kondiční cvičení žen.

   Na úvod schůze přednesl referát o hospodaření a stavu majetku hospodář TJ, pan Radek Kedruš. Z ekonomického hlediska má jednota za sebou náročný rok, na kterém se podepsala zejména havárie vodovodního potrubí v budově šaten, způsobená velkými mrazy na sklonku zimy 2012. Z důvodu této havárie byla provedena neplnánovaná rekonstrukce vodovodních rozvodů i následná změna dispozice vnitřních prostor budovy. S řešením této situace pomohla sportovcům obec, která poskytla půjčku na dofinancování této rekonstrukce. Do úprav se zapojili také členové TJ, firmy a podnikatelé z naší obce.

   Od začátku roku bude prostory Hospody na hřišti využívat nový nájemce, který zajistí provoz hospody i v době zimních měsíců. V následujících dnech bude podepsána nová smlouva s panem Milanem Křivou, který vyhověl všem požadavkům pronajímatele. V roce 2012 došlo ke změně na místě správy budovy, kterou nyní zajišťují manželé Sudolští.

   Výsledky sportovních aktivit fotbalového mužstva mužů zhodnotil pan Zbyněk Horka. Přednesl statistické údaje o účinkování mužstva během podzimní části sezóny, která se zejména na svém začátku nevyvíjela pro halenkovický fotbal příznivě. Velkým problémem mužstva je zejména brankářský post na kterém se v průběhu podzimu muselo improvizovat. Paradoxně až nasazení Davida Marholta, který je původně hráčem z pole, situaci stabilizovalo, za což si David zaslouží velký dík. Problémem bývá i slabá účast hráčů na venkovních zápasech. Cílem pro zbytek sezóny je udržení se ve středu tabulky.

   Pan Oldřich Prokop stručně zhodnotil činnost fotbalové přípravky, která dělá halenkovickému fotbalu radost a dobré jméno. Malé i velké přípravce se daří nejen výsledkově, ale i v celkovém udržení zájmu chlapců o tento sport. Tréningy i zápasy navštěvuje 18 až 20 malých hráčů, kteří na podzim ovládli většinu svých utkání. Zlepšilo se také zázemí malých fotbalistů instalací obytného kontejneru, který je určen pouze pro přípravku a slouží jako sklad a šatna. V létě bylo pro chlapce zorganizováno fotbalové soustředění v Lednici, kterého se zúčastnili téměř všichni malí halenkovičtí hráči. Úspěšná činnost této sekce TJ se odráží i v zájmu rodičů z okolních obcí o umístění svých ratolestí právě do halenkovické přípravky. Do budoucna bude potřeba vyřešit další směřování přípravky s ohledem na postupné odrůstání fotbalistů z přípravkového věku. Za úspěšnou práci s mládeží je třeba poděkovat pánům Oldřichu Prokopovi a Richardu Vašíčkovi. V neposlední řadě patří dík rodičům, kteří v rámci svých možností přípravce pomáhají.

   Předsednictvo TJ v minulém období na vlastní žádost opustili pánové Jindřich Kašpar a Pavel Tomaštík. V průběhu schůze byly proto uspořádány doplňující volby ze kterých vzešli dva noví členové vedení TJ. Stali se jimi Martin Kašpárek a Ondřej Gabrhelík.

   V rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy směřující k provozu jednoty. Vystoupil zde také host - starosta obce, pan Jaromír Blažek, který deklaroval zájem obce na bezproblémovém působení tělovýchovné jednoty s akcentem na práci s mládeží. Vedení obce má i nadále zájem na tom aby se fotbalové hřiště centru obce využívalo jako volně přístupný prostor pro sportovní aktivity halenkovických obyvatel. Vedení TJ nabídl také další jednání o možné užší spolupráci obce a TJ.

 
Schůze TJ 2012 Schůze TJ 2012 Schůze TJ 2012 Schůze TJ 2012 Schůze TJ 2012