Taktické cvičení jednotek HZS Zlín e-mail hlavní stránka zpět


text: por. Bc. Libor Netopil, tiskový mluvčí HZS ZK
       mjr. Ing. Jiří Moskva, velitel stanice Zlín HZS ZK
foto: P. Bieberlová


   Čtvrtek 30. 5. 2012 09:52 hodin. Na tísňovou linku operačního střediska zlínských hasičů je nahlášen únik nebezpečné látky, yperitu, v objektu základní školy v obci Halenkovice. Podle oznámení byly unikající nebezpečnou látkou zasaženy dvě osoby.

   Operační důstojník vyhlašuje poplach jednotce profesionálních hasičů ze stanice Otrokovice, která do tří minut vyjíždí s jedním zásahovým vozidlem. Současně je také vyslána jednotka z centrální stanice Zlín s technickým chemickým speciálem, který je předurčen pro zásahy tohoto typu.

   Jako první přijíždí na místo hlášené události jednotka z Otrokovic, a to sedm minut po výjezdu ze stanice. Před objektem jsou již všechny děti a personál školy, který provedl úspěšnou evakuaci. Prvotní informace, které obdržel velitel zásahu od zaměstnanců školy, hovořily o úniku yperitu z pětilitrové přepravní nádoby v prostoru učebny "dílen". Velitel je také informován, že se v "dílnách" nacházejí dvě osoby, které byly látkou zasaženy, a nepodařilo se je z objektu evakuovat.

   Současně s vytýčením nebezpečné zóny kolem objektu vydává velitel povely k přípravě protichemických oděvů, dýchací techniky a záchraně osob z budovy. Určení hasiči se za zájmu dětí, které postávají opodál, začínají oblékat do ochranných protichemických obleků, které jim mají zaručit bezpečný pohyb v zasažených prostorách při vyhledání a záchraně zraněných osob. Na místo také přijíždí jednotka stanice Zlín s "protichemickým" speciálem. Úkolem zlínských hasičů bude příprava dekontaminačního stanoviště pro zasažené osoby. Je vidět, že vše zatím postupuje tak jak má.

   Hasiči v protichemických oblecích a s nasazenou dýchací technikou pronikají do objektu školy a postupují k učebně "dílen". Pohybovat se v těžkém, neforemném obleku, s dýchací technikou, která má omezenou zásobu vzduchu a to ještě v interiéru objektu mezi lavicemi dalším školním zařízením je náročné i pro zkušené hasiče. Ani teplé počasí není tím ideálním pro tento typ zásahu. Zkušenosti a výcvik hasičů nakonec překoná všechny nástrahy a obě osoby jsou z objektu zachráněny a je jim po nutné dekontaminaci poskytnuta prvotní předlékařská pomoc.

   A závěr? Ten bude patřit velitelům HZS Zlínského kraje, kteří toto taktické cvičení, ve spolupráci s OÚ Halenkovice, personálem a žáky základní školy připravili.

  
Taktické cvičení Taktické cvičení Taktické cvičení Taktické cvičení Taktické cvičení
 
Taktické cvičení Taktické cvičení Taktické cvičení Taktické cvičení Taktické cvičení
 
Taktické cvičení Taktické cvičení Taktické cvičení Taktické cvičení Taktické cvičení
 
Taktické cvičení Taktické cvičení Taktické cvičení Taktické cvičení Taktické cvičení