Registr oznámení veřejných funkcionářů e-mail hlavní stránka zpět


   Od 1. 1. 2007 je účinný zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který ukládá evidenčním orgánům (v Halenkovicích - starosta obce) povinnost vést registr oznámení veřejných funkcionářů o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, a to i v elektronické podobě a umožnit do něj nahlédnout prostředky umožňující vzdálený přístup.

   Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě http://159.kr-zlinsky.cz .
Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt.