Halenkovice – kroj
 
Slovácký kroj sváteční - z Halenkovic

Halenkovický kroj se v současné době obléká pouze při církevních slavnostech - svaté přijímání, biřmování