Halenkovice – přírodní katastrofy
 
Ani Halenkovicím se nevyhnuly přírodní katastrofy.
Protržená hráz rybníka nad Zádřinovém
Po záplavách v roce 1997 byla obec po dobu téměř celého roku rozdělena na 2 části.