HALENKOVICE
 
FotoalbumLetecký snímek obce
Rozhovor se starostou obce
 

Starosta, zastupitelstvo, úřední hodiny, spojení

PSČ: 763 63
telefon: 577 945 736, 577 945 738
fax: 577 945 736

e-mail: obec@halenkovice.cz

Úřední hodiny pondělí
středa
7:30 - 17:00 hodin
7:30 - 17:00 hodin

Členové zastupitelstva obce

poř.
číslo
Příjmení a jméno Funkce
1 Blaha Ivan člen finančního výboru
2 Dundálková Radana členka sociální a zdravotní komise
3 Gabrhelíková Vlastimila členka rady, předsedkyně finančního výboru
4 Gajdošík Antonín člen rady, předseda komise životního prostředí
5 Jambor Vladimír člen komise životního prostředí
6 Janeček Josef místostarosta
7 Janeček Josef ml. člen stavební komise
8 Janiš Jiří předseda kontrolního výboru
9 Karbowiaková Ludmila předsedkyně sociální a zdravotní komise
10 Kašíková Marie, PaedDr členka rady, šéfredaktorka obecních novin, členka komise kultury a sportu
11 Kašpárková Anna členka redakční rady, členka finančního výboru
12 Kedruš Radek, Ing. člen finančního výboru
13 Kníchal Josef člen stavební komise
14 Němec Vladimír člen finančního výboru
15 Ulica Jaroslav starosta obce
 
Rada obce
Ulica Jaroslav - starosta
Janeček Josef - místostarosta
PaedDr. Kašíková Marie
Gabrhelíková Vlastimila
Gajdošík Antonín

Zaměstnanci:

Zdeňka Trvajová - ekonomka
Bohdana Blažková - matrikářka
Miroslava Kuchařová - uklizečka
Josef Kalas - dělník

Statistika, charakter krajiny

Halenkovice - rozlehlá obec na rozmezí Valašska a Slovácka s téměř 1 700 obyvateli. O její rozlehlosti svědčí i staré pořekadlo : "Kdo chce vidět Vídeň, musí chodit týden. Kdo chce vidět Halenkovice, musí chodit tři měsíce."
Halenkovice mají 5 autobusových zastávek a přibližně 30 místních částí.

Historie

Obec Halenkovice, původně Alenkovice, vznikla kolem roku 1630 a své jméno získala po Alině Bruntálské z Vrbna, první manželce hraběte z Rottálu, který byl v té době držitelem napajedelského panství. V 18. století byla vzniklá obec spojena s osadami Eleonorovice, Kateřinice a Dřínová. V 17. st. měly Halenkovice asi 500 obyvatel.

Významné osobnosti

Zájmové organizace

Místní rarity

      Do katastru obce patří Budačina – od roku 1966 chráněný přírodní útvar o rozloze 8,0558 ha. Je to registrovaná přírodní památka okresu Zlín. V jedné ze skal tohoto masívu je puklinová jeskyně o délce asi 5 m, podle pověsti obývaná v 16. st. loupežníky. Pověst říká, že loupežníci z Budačiny okrádali pouze bohaté lidi a chudým neubližovali. Jejich velitel měl milou Alinu, která byla velice krásná, ale mu se líbily i jiné hezké dívky. Proto se mu Alina pomstila tím, že prozradila jejich úkryt. Všichni byli zajati a později popraveni.
      Na východní straně hlavní skály je umístěna pamětní deska, věnovaná Antonínu Rozsypalovi, který zahynul v Mauthausenu v roce 1941. S ním se často stýkal spisovatel Jindřich Spáčil. V části obce zvané Hradská je Spáčilova chaloupka. Pamětní deska připomíná vřelý vztah k tomuto kraji.

Další významné památky :

Významné budovy v obci :

"Chřiby" a Sdružení obcí východní Moravy - cyklotrasy, hypotrasy

Kultura, tradice

Tradice :

Od března 1995 vychází čtvrtletně místní noviny Halenkovický zpravodaj.

Stravování, ubytování, obchodní síť

      V obci jsou 4 soukromé prodejny potravin, prodejna textilu, papírnictví, průmyslové,zboží, kadeřnictví, sauna, knihovna, pošta (PSČ 763 63), 3 pohostinství a kavárna.

Firmy

      Halenkovice mají zemědělský charakter. Zemědělské družstvo vlastníků, které obhospodařovalo pozemky Halenkovic, pronajalo v r. 1998 půdu i živočišnou výrobu včetně velkokapacitní farmy Bábolná, společnosti LUKROM, s.r.o. se sídlem v Lípě.

Podnikatelské aktivity v obci Halenkovice

 • Badal Josef - Klempířství, Halenkovice 597
 • Sklenařík Josef - Pokryvačské práce, Halenkovice 364
 • Válková Ludmila - TEXTIL - Halenkovice 44
 • Wozar Ladislav - Tesařství, Halenkovice 630
 • Ančinec Zdeněk - Stolařství, Halenkovice 569
 • Rozsypal Pavel - Tesařství, Halenkovice 632
 • AZ STAV Zlín s.r.o. - Václav Kašpárek, Halenkovice 82
 • Huťka František Halenkovice 205, Vašek Marian Halenkovice 57, Sklenařík Daniel Halenkovice 30 - stavební práce
 • Dundálek Vojtěch - stavební práce, Halenkovice 589
 • Gabrhelík Ladislav - autodoprava, Halenkovice 598
 • Janeček Josef - ELEKTRO, Halenkovice 114
 • Kocián František - ELEKTRO, Halenkovice 599
 • Snopek Dušan - elektrikář, Halenkovice 326
 • Černá Jiřina, Ing. - Zahradnictví, Halenkovice 593
 • Svaz zahrádkářů Halenkovice - provoz pěstitelské pálenice
 • Zemědělské práce - Jiří Pavelka, Halenkovice 640
 • Obchod se smíšeným zbožím: Jurčík František - Halenkovice 56, Horková Ilona - Halenkovice 531, Polášek Miroslav - Halenkovice 601
 • Potraviny, drogerie, masna - Kašpárková Anna, Halenkovice 546 - KONZUM
 • Pohostinství - Velech Jiří Halenkovice 633 - Kopec, Lhotský Josef - Pláňavy, Hospůdka u Kubínů - Rostislav Kubín, Halenkovice 274
 • Kavárna - Zatloukal František, Halenkovice 101
 • Zemědělské družstvo vlastníků Halenkovice
 • LUKROM s.r.o. Zlín - Lípa - zemědělské družstvo obhospodařující půdu v katastru obce
 • Kašík Karel - autoopravna, Halenkovice 253, tel. 94730
 • Gabrhelík František - malířské a natěračské práce, Halenkovice 503
 • Holásek Antonín - malířské a natěračské práce, Halenkovice 631
 • Kašpárek Václav - malířské a natěračské práce, Halenkovice 80
 • Ludvík Trvaj Halenkovice 199, Radek Strašák Halenkovice 217 - těžba dřeva, práce s motorovou pilou
 • Holičství a kadeřnictví Halenkovice
 • MVDr. Michael Stiksa - veterinář, Halenkovice 498
 • Prodejna zahradnictví a zahrádkářského zboží - Milena Košábková, Halenkovice 288

ZNAK

      Halenkovice mají svůj znak, který byl na základě návrhu OZ schválen a Parlamentem ČR udělen dne 15. července 1993.

Znak: Radlice ukazuje na zemědělský charakter obce. Počet liliových hůlek připomíná dříve samostatné osady Alenkovice, Eleonorovice a Kateřinice. Lilie jsou jedním z atributů zdejšího patrona kostela sv. Josefa.


Podklady pro celou prezentaci obce Halenkovice připravili
starosta Jaroslav Ulica a Kronikářka PaedDr. Marie Kašíková