Poradenské místo pro seniory a zdravotně postižené občany e-mail hlavní stránka zpět   Každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci v čase od 14 do 16:00 hod. ve 2. budově MěÚ Otrokovice je seniorům a zdravotně postiženým k dispozici služba odborného sociálního poradenství. Odborné sociální poradenství zde poskytuje Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Služba je bezplatná.

   Smyslem poskytování odborného sociálního poradenství je orientovat uživatele na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou náročnou situací; pomoci mu při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení daného problému; v některých případech uživateli pomoci přímo i s řešením problému.

  Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje

  Gahurova 5265, 760 01 Zlín
  tel: 575 570 600, 608 203 691;
  e-mail: zlin@czp-zk.cz
  web: www.czp-zk.cz