Setkání seniorů

e-mail hlavní stránka zpět


Text PaedDr. Marie Kašíková, foto P. Bieberlová

   V sobotu 18. 6. uspořádala Kulturní komise při OÚ Halenkovice již tradiční setkání seniorů. Na tuto akci byli osobně zváni všichni halenkovičtí občané sedmdesátiletí a starší, kterých v naší obci žije 185 a také 10 bývalých Halenkovjáků, žijících v současné době v domovech důchodců. Pozvání přijalo 140 seniorů.

   V sále kulturního domu byli přivítáni chlebem a solí a nezbytnou štamprličkou dobrého halenkovického ohnivého moku. Děti v krojích všem příchozím předali malé dárky vyrobené žáky základní školy.

   V úvodu starosta obce p. Jaromír Blažek a paní Marie Kašíková všechny přítomné přivítali, poděkovali za práci pro obec, rodinu i společnost a popřáli příjemnou zábavu. Následovala vystoupení dětí mateřské školy, žáků základní školy, gymnastek pod vedením p. Anny Režné a folklórního kroužku. Po kulturním zážitku přišlo jistě vhod chutné jídlo připravené kuchařkami školní jídelny. Při kávě, výborných koláčcích, skleničce vína či piva se dobře povídalo a vzpomínalo na staré časy, které si všichni přítomní měli možnost připomenout při prohlídce malého muzea v přísálí. Exponáty z doby nedávné i z časů dávno minulých naaranžovala p. Zuzana Mitáčková za významné pomoci p. Bohdany Blažkové. Výstava by se však nemohla uskutečnit bez ochotných občanů, kteří zapůjčili kroje, nádobí, nábytek, nářadí a další pamětihodnosti. Mnohé z vystavovaných exponátů půjčily p. Anna Horková, p. Věra Kníchalová a další.

   Velkou pozornost věnovali senioři také kronikám a starým fotografiím. Pan Ivan Blaha připravil starším občanům na závěr překvapení v podobě okružní jízdy autobusem po krásách našich rozlehlých a malebných Halenkovic, protože mnozí ze zdravotních důvodů do některých částí obce již dlouho nezavítali.

   Na přípravě, organizaci i vlastním průběhu setkání seniorů se podílelo mnoho ochotných lidí, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit. Největší odměnou všem pořadatelům byl šťastný a spokojený úsměv na tváři našich babiček a dědečků se slovy upřímného poděkování a v mnoha případech i se slzami dojetí.

 
Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů
 
Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů
 
Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů
 
Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů
 
Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů
 
Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů
 
Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů
 
Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů