Sesuvy půdy v Halenkovicích e-mail hlavní stránka zpět


foto: D. Hrbáček

   Následkem přívalových a dlouhotrvajících dešťů, které trápily Moravu a Slezsko na konci května a začátku června 2010, se v katastru obce objevilo několik sesuvů podmáčené půdy. Některé sesuvy se nacházejí na polích a v sadech, jiné však přímo ohrožují domy a majetek obyvatel Halenkovic.

   To, že na mnohých místech Halenkovic je situace vážná i poté co ustaly deště, ukazují fotografie od rodinného domu rodiny Hrbáčkových od Svatých.

Sesuvy Sesuvy Sesuvy Sesuvy Sesuvy

Situaci v Halenkovicích se v minulých dnech věnovali i novináři a televizní štáby z regionálních i celorepublikových periodik.

Zlínský deník, článek s fotografiemi "Halenkovice trápí pohyblivá zem".
Zpravodajská relace RTA Zlín "Velké problémy působí lidem v Halenkovicích sesuvy".