Výroční členská schůze TJ Halenkovice

e-mail hlavní stránka zpět


text: RJ, Z. Horka
foto: RJ


   V sobotu 15. listopadu proběhla v sále Hospody u Lhotských Výroční členská schůze Tělovýchovné jednoty Halenkovice, v rámci které proběhly volby do jejího výkonného výboru.

   Zasedání zahájil předseda TJ, pan Vladimír Wozar, který přítomné seznámil s činností jednoty za minulé období. Konstatoval, že se podařilo splnit základní plán, kterým bylo rozšíření a podpora zejména dětských a mládežnických fotbalových mužstev. V současné době při TJ působí družstva starší a mladší přípravky, mladších žáků, mužstvo dorostu a mužstvo mužů. V rámci TJ pracuje bezproblémově také sekce nohejbalu, která využívá antukové hřiště u školy a skupina cvičení pro ženy, která se schází v tělocvičně ZŠ 2x týdně.
   V podpoře výchovy mladých chce halenkovická TJ i nadále pokračovat. Za uplynulé období se výrazně zvýšil počet členů tělovýchovné jednoty. Také sportovní výsledky jsou podle vedení TJ uspokojivé, což se příznivě odráží i na diváckých návštěvách domácích utkání A mužstva. V případě místních derby chodí na fotbal i přes 200 diváků, díky čemuž se z výtěžků za vstupné daří hradit zejména přímé náklady na pořádání utkání (rozhodčí, delegáti). Po první zkušební sezóně se pomalu začíná dařit mužstvu dorostu, které si během podzimní části připsalo body za vítězství v několika zápasech.
   Samostatnou kapitolou jsou týmy mládeže, jejichž činnost se neobejde bez výrazné podpory rodičů. Obrovskou práci zde odvádí trenérská skupina (Břetislav Přecechtěl, Jakub Kadlčák, Oldřich Prokop, Richard Vašíček, Jaroslav Musil, Petr Karbowiak, Marek Abrahám).
   TJ od loňského roku přispívá k halenkovické plesové sezóně, pořádáním Plesu sportovců, který se setkal s pozitivním ohlasem veřejnosti. V této tradici se bude pokračovat i v letošním roce. Termín konání letošního plesu je 13. prosinec. Naopak končí patnáctiletá tradice zimní HaLaligy, která se přesouvá z tělocvičny ZŠ na trávník fotbalového hřiště a sehrávána bude v letních měsících. Tento model byl úspěšně vyzkoušen už letos. S ohledem na příliš zápasově exponované letní měsíce, kdy se v okolí koná řada turnajů, se halenkovický fotbalový klub rozhodl nepořádat každoročně letní fotbalový turnaj mužů, ale pořádat jej střídavě s týmem Žlutavy. Novinkou v letním kalendáři byl turnaj přípravek, který by se měl stát novou tradicí na halenkovickém hřišti. Letošní první ročník dopadl nad očekávání dobře mimo jiné i díky výraznému organizačnímu přispění dorostenců.
   Tělovýchovná jednota bude v roce 2019 slavit sté výročí zahájení organizovaného sportování v Halenkovicích. K tomuto datu bude směřovat postupná rekonstrukce areálu hřiště na Záhumení. V tomto ohledu bude i nadále rozvíjena spolupráce s obcí Halenkovice. Celá úprava bude postupovat po krocích bez přerušení provozu hřiště.

   Informaci o stavu financí přítomným přednesl pokladník, pan Radek Kedruš. TJ pracuje s vyrovnaným rozpočtem. Významnou finanční podporu přináší obec Halenkovice, letos se podařilo úspěšně oslovit také sponzory, díky jejichž příspěvkům se podařilo zakoupit vybavení zejména pro mládežnická družstva. Na nákup bezpečných hliníkových branek byla využita i dotace z OFS Zlín.

   Zasedání se zúčastnil také starosta obce Halenkovice Jaromír Blažek, který poděkoval za příspěvek jednoty k programu oslav 380. výročí založení obce (byly uspořádány ukázkové zápasy dětí a dovednostní soutěž pro veřejnost). Potvrdil také zájem obce na pokračování spolupráce s TJ při podpoře volnočasových aktivit mládeže i při rekonstrukci areálu.

   Na závěr programu byl stávající Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Halenkovice přítomnými zvolen i pro další období.
 
Schůze TJ Schůze TJ Schůze TJ Schůze TJ Schůze TJ