Humanitární sbírka, duben 2013

e-mail hlavní stránka zpět


text: P. Bieberlová
foto: T. Bieberlová


   V pondělí 22. 4. a v úterý 23. 4. 2013 proběhla další z tradičních humanitárních sbírek. I tato sbírka nezůstala ze strany obyvatel Halenkovic nepovšimnuta. Díky jejich štědrosti bylo nashromážděno množství materiálních darů, které pomohou potřebným.
   Poděkování patří i paní Horkové a Zapletalové za organizaci sbírky. Občanské sdružení Diakonie Broumov v souvislosti se sbírkou zaslalo na Obecní úřad Halenkovice děkovný dopis, který máte k dispozici ...zde.


Sbírka duben 2013

Sbírka duben 2013

Sbírka duben 2013