Rekonstrukce šaten TJ Halenkovice e-mail hlavní stránka zpět


text: R. Kedruš, hospodář TJ
foto: TJ Halenkovice


   Především mrazivý závěr letošní zimy a určitá technologická nedůslednost při budování objektu šaten před více než 30 lety způsobily letošní havarijní situaci v rozvodech vody v prostorách budovy šaten TJ Halenkovice.

   Rekonstrukce byla nezbytná a výkonný výbor se rozhodl současně s tím provést přestavbu celého prostoru sprch a umývárny, neboť umístění praček v prostoru umývárny neodpovídalo bezpečnostním kritériím. Tato akce se musela provést neodkladně a rychle a to především s ohledem na blížící se začátek nové fotbalové sezóny. Při oslovení jak zástupců naší obce, tak i místních podnikatelů a řemeslníků se výkonný výbor setkal s ochotou podílet se na řešení vzniklého problému.

   O stav rekonstrukce se intenzivně zajímalo vedení naší obce a jeho aktivní přístup k vyřešení daného problému i z hlediska finančního ve velké míře přispěl ke zdárnému výsledku celé akce. Především velmi rychle vyřešil havárii vody a její následnou rekonstrukci pan Břetislav Přecechtěl. Nezbytnou novou elektroinstalaci, včetně nových bezpečnostních a chránících prvků provedl pan Josef Janeček ml. Stavební práce byly svěřeny firmě MK-stavební pana Martina Kašpárka a závěrečných malířských prácí se zhostil pan Richard Vašíček. V průběhu celé akce a v rámci svých možností se různých prací zúčastnili i ostatní členové a přátelé naší TJ. Těmto všem, kteří přispěli ke zprovoznění této rekonstrukce před prvním domácí zápasem nového ročníku fotbalové soutěže patří naše velké poděkování.

   Jak již bylo řečeno, zázemí členů fotbalových oddílů mužů a v současné době přípravky má za sebou více jak 30 let existence, v jejímž průběhu nebyly realizovány žádné větší investice. Členové výboru jsou si této skutečnosti vědomi a v současné době pracují na dlouhodobější vizi investičních akcí, které by měly zajistit technické zhodnocení majetku TJ Halenkovice. Už kvůli nastupující mladé generaci sportovců chce vedení TJ prostředí a zázemí jejich sportovních aktivit zvelebit a alespoň přiblížit současným standardům.

 
Rekonstrukce šaten Rekonstrukce šaten Rekonstrukce šaten Rekonstrukce šaten Rekonstrukce šaten