Platnost a výměna řidičských průkazů e-mail hlavní stránka zpět


   Ministerstvo dopravy upozorňuje na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, byli jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007!

   V případě, že byl průkaz vydán v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, byl jej držitel povinen vyměnit do 31. prosince 2010.

   Zákonem č. 119/2012 Sb. byla upravena probíhající poslední etapa výměny řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.

   Výměny ŘP provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) příslušný podle místa trvalého pobytu držitele ŘP na území České republiky. Pro účely této výměny „si přineste“ jednu barevnou nebo černobílou fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávající ŘP, doklad totožnosti a vyplněnou „Žádost o vydání ŘP“, která je k dispozici na pracovištích ORP. Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů od podání žádosti, a jelikož se jedná o povinnost z platné právní úpravy, není výměna ŘP zpoplatněna. Pokud bude požadováno vydání ŘP (v rámci povinné výměny) ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní poplatek 500 Kč. Doporučujeme Vám výměnu ŘP neodkládat. S blížícím se koncem stanoveného termínu pro výměnu řidičských průkazů lze očekávat na ORP zvýšenou kumulaci řidičů (osob). Nezapomínejte, že vyřízení žádosti o vydání dokladu trvá až 20 dnů! Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto, prosím, s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte!

V případě dotazů se můžete obrátit na oddělení evidence řidičů Městského úřadu Otrokovice (tel: 577 680 238, 557 680 239)

Informační leták ...zde.

Podrobné informace o výměně řidičských průkazů naleznete na stránkách www.vymentesiridicak.cz.

Stránky Ministerstva dopravy www.mdcr.cz.