Retardér U Svatých e-mail hlavní stránka zpět


text: P. Bieberlová
foto: J. Blažek


   V části obce Svaté vznikl v minulých letech pod povrchem komunikace při stavbě kanalizačního potrubí umělý příčný „retardér“.
   Vzhledem k rozdílnosti názorů obyvatel daného území na vzniklou situaci se členové rady obce pomocí ankety snažili zjistit, zda obyvatelé této části obce souhlasí se zrušením zmiňovaného retardéru. Anketní lístek od obce obdrželo 40 domácností z místní části U Svatých.

   Výsledek ankety dal radě jasnou odpověď jak s retardérem naložit. Příčná nerovnost byla proto v průběhu podzimu 2011 odstraněna.

Anketa

Výsledek ankety


Anketa

Odstraňování retardéru


Anketa

Opravené místo