Hejtmanství pro bezpečí občanů e-mail hlavní stránka zpět


   Krajský úřad Zlín ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému vydal příručku "Hejtmanství pro bezpečí občanů".

   Základní témata příručky jsou: Když zazní siréna, Evakuace - jak postupovat, Ochrana před povodněmi, Požár - požární poplach, Jak předcházet požárům, Hasicí přístroje, Zásady při úniku nebezpečných chemických látek, Vichřice - zásady chování, Terorismus, Rady a zásady první pomoci, Senioři, Domácí násilí, Dopravní nehody.

   Zájemci o příručku si ji mohou vyzvednout v kanceláři OÚ. Příručku si můžete také stáhnot na webových stránkách www.hzszlk.eu a www.kr-zlinsky.cz.

>Hejtmanství pro bezpečí občanů