Jak se připravoval Výlet do pohádky 2008

e-mail hlavní stránka zpět


Foto: V. Tělupil, R.J.

   Slunečné počasí, které provázelo děti a jejich dospělé spolupoutníky sobotním Výletem do pohádky, nedávalo vzpomenout na proudy vody, které se na zem spouštěly jen pár dní před začátkem akce. Počasí skutečně letos organizátorům pořádně zamotalo hlavy.

   Přípravy takto velké události probíhají dlouho před samotným dnem Dé. Výroba a úprava kulis, zabezpečení kostýmů, zajištění doprovodných akcí a samozřejmě zásobení všech občerstvovacích míst - to vše vyžadovalo pozornost organizátorů již několik týdnů předem.

   V letošním roce ale z důvodu špatného počasí v týdnu předcházejícím, museli na poslední chvíli organizátoři změnit trasu tak, aby bylo možné vůbec jednotlivá stanoviště postavit. Dalším důvodem byla také lepší dostupnost pro návštěvníky. Některá tradiční místa stanovišť se změnila doslova v bažinu, nedostupnou pro pěšího natož pro traktory, které se starají o rozvoz často velmi rozměrných kulis. Jednotliví účinkující se nakonec se změnou lokací svých stanovišť vypořádali a trasa letošního ročníku byla pro svou schůdnost návštěvníky hodnocena kladně.

   Kolem pohádkového lesa za léta jeho existence vznikly skupinky dobrovolníků, se kterými se na jednotlivých pohádkových zastávkách může pozorný návštěvník setkávat takřka každoročně. Aby vše neupadlo do stereotypu, objevují se však i pohádky nové. Celá akce si získala podporu halenkovických obyvatel, z nichž mnozí vypomáhají s organizací ať už jako účinkující, či obsluha v bufetech, zdravotní dozor, požární dozor, nebo při řízení dopravy.
   Letos se na přípravě aktivně podílelo přes dvě stovky dobrovolníků. Všem patří velké poděkování. Hlavou a bez nadsázky hnacím motorem je již od prvního ročníku paní Marie Mihálová, která si pro svou obětavost a zodpovědný přístup zaslouží velký obdiv.

   Dvacátý Výlet do pohádky je dnes již minulostí, v průběhu neděle byly rozebrány kulisy, les uklizen. A my se můžeme těšit na ročník s pořadovým číslem 21.
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Fotoalbum...