Výlet do pohádky 2012

e-mail hlavní stránka zpět


Foto: M. Oliva

   24. ročník Výletu do pohádky proběhl v sobotu 19. května 2012. Pro návštěvníky byla připravena trasa, kterou znali už z předchozích let.

   Letos se mezi třiadvaceti pohádkovými stanovišti objevila nově pohádka "Princové jsou na draka", kde si děti mohly vyzkoušet společně s princeznou stavění zdi. Zázemí pohádky bylo tradičně umístěno v areálu střelnice na Dolině. Hosté zde našli stánky s občerstvením, pro děti byly připraveny atrakce v podobě skákacího hradu a kolotoče.

   Letos se do pohádky vypravilo 4500 návštěvníků, které na jejich pouti mezi stanovišti provázelo příjemné slunečné počasí. Na samém začátku akce došlo ke zranění jedné z malých účinkujících, které si přivodila po pádu z koloběžky. Její zlomená ruka si vyžádala i zásah sanitního vozu. Až na tuto událost proběhla letošní pohádka bez problémů a věříme, že k plné spokojenosti návštěvníků.

   Poděkování za přípravu pohádky patří všem dobrovolníkům ze stanovišť, zázemí, všem, kteří připravovali trasu, rozváželi kulisy, organizovali dopravu, kuchařkám ZŠ a halenkovickým hasičům, kteří zajišťovali požární a zdravotnický dozor. Pohádkový les se také mohl opřít o podporu sponzorů. V neposlední řadě patří poděkování majitelům pozemků, přes které prochází trasa výletu, nebo jsou využity jako zázemí akce.

   Finanční výtěžek akce (210 739,- Kč) bude beze zbytku využit pro halenkovickou mateřskou školku a základní školu.

   Již dnes se myšlenky organizátorů pomalu upínají k příštímu ročníku, kdy halenkovický Výlet do pohádky oslaví čtvrtstoletí své existence. Velká pohádková rodina by při této příležitosti mezi sebou ráda přivítala další dobrovolníky, kteří by byli ochotni přiložit ruku k dílu ať už při přípravě nebo přímo na pohádkových stanovištích.

Výtěžek výletu do pohádky 2012 (210 739,- Kč) byl rozdělen následovně:

10.000,- Kč si ponechala MŠ na běžné výdaje
8.000,- Kč věnováno na nákup dárků pro přátele v Německu
Na účet SRPŠ bylo tedy vloženo 192 739,- Kč)

Na poslední schůzi výboru SRPŠ bylo projednáno:
MŠ proinvestuje 150.000,- Kč na
- vybavení hracích center pro děti
- k zakoupení kláves
- zastínění obou pískovišť
- dokoupení hracích konstrukcí a her na školní zahradu a dětské hřiště
- příspěvky na školu v přírodě, vánoční balíčky, dárky na ukončení školního roku.

ZŠ bude investovat:
- přebudování skladů v suterénu vedle 5. třídy na keramickou dílnu – pravděpodobně největší a prvořadá investice
- 48.000,- Kč na školní potřeby (sešity, pomůcky do VV a školní potřeby pro 1. třídu)
- 3.000,- Kč na hračky do školní družiny
- 6.000,- Kč na nádobí do cvičné kuchyně
- 2.000,- Kč hry pro trávení hlavní přestávky
- další požadavky – jako nové nástěnky, stojany na výkresy – dle důležitosti
- další výdaje souvisí s odměnami na konci školního roku, s proplácením cestovného na soutěže žáků, s příspěvky na exkurze, účastnické poplatky, zápis do 1. třídy apod.

Podrobná rekapitulace příjmů a výdajů financí SRPŠ je předkládána každoročně na plenární schůzi SRPŠ (listopad).


 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky
 
Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky Výlet do pohádky