Petice proti diskriminaci obyvatel venkova e-mail hlavní stránka zpět


Petice proti diskriminaci obyvatel venkova

Organizovaná

Spolkem pro obnovu venkova České republiky


   My, občané venkova a menších měst, vyslovujeme vážné znepokojení nad neustále narůstající nerovností mezi městy a venkovem v České republice.

Stát a jeho instituce více a více zkouší, co venkov vydrží.
  • Upozorňujeme, že na obce a malá města stát přenáší další a další odpovědnosti (školství, sociální integrace, místní doprava, zdravotnictví, apod.) a to bez adekvátního přesunu financování,


  • Nesouhlasíme s tím, že rozpočty menších obcí se navyšují pomaleji než u větších, udržuje se nízká úroveň financování venkova, zvětšuje se disproporce mezi příjmy obcí a měst v neprospěch venkova, snižuje se tak kvalita života na venkově,


  • Nejsme spokojeni s tím, že není legislativně upraven pojem "venkov" ani jasná odpovědnost jednoho ústředního orgánu státní správy, který by zastupoval zájmy venkova vůči ostatním rezortům,


  • V důsledku pak venkov nenabízí perspektivní uplatnění mladým a hlavně vzdělaným lidem, populace stárne rychleji, zvyšuje se nezaměstnanost a tradiční venkov se vylidňuje.


  • Je trpkou skutečností, že stanovené formy financování projektů postupně izolují obce a malá města od evropských zdrojů. Venkovská sídla na rozdíl od větších měst tak nemají prostředky na dofinancování i finančně méně náročných projektů, čímž dochází k dalšímu prohlubování rozdílů,

Proto žádáme, aby poslanci a senátoři Parlamentu ČR učinili následující kroky:
  • změnili "Zákon o rozpočtovém určení daní tak, aby nebyl venkov diskriminován vůči větším sídlům,


  • přijali samostatný "Zákon o venkově České republiky", který by kodifikoval pojem venkov a jasné odpovědnosti za jeho další rozvoj,


  • novelizovali "kompetenční zákon" tak, aby zvýšili odpovědnost Ministerstva zemědělství za rozvoj venkova až po jeho přejmenování na Ministerstvo venkova


  • a v tomto smyslu tak naplnili závazky České republiky z Evropské charty místní samosprávy

V Bělotíně dne 9. 1. 2007

Petiční výbor:

Václava Domšová
1. místopředseda
SPOV ČR
Eduard Kavala
Předseda
SPOV ČR
Radan Večerka
Místopředseda
SPOV ČR