Oslavy školství v Halenkovicích

e-mail hlavní stránka zpět


Text: J. Tělupilová  foto: V. Wozar, P. Bieberlová

   V naší obci se uskutečnily oslavy 50. výročí otevření nové školní budovy pro II. stupeň a 60. výročí založení mateřské školy. Tyto oslavy proběhly ve dvou dnech. V sobotu 2. října pro bývalé pedagogy a správní zaměstnance, kteří na naší škole působili. Rozesláno bylo na 150 pozvánek. Pozvání přijala jedna třetina z nich. Po uvítání v jídelně školy následovala prohlídka školy, školky a tělocvičny s výstavou výtvarných prací našich bývalých žáků (Zita Navrátilová, Hana Kalivodová, Petra Plšková, Pavlína a Kateřina Rozsypalovy a Zuzana Kříčková).

   Bývalí učitelé a zaměstnanci také zavítali na hrob dlouholetého ředitele Karla Zezuly. V budově OÚ se konal slavnostní oběd. Naše vzácné hosty pozdravili svým vystoupením děti MŠ, současní a bývalí žáci ZŠ. K poslechu zahrála skupina DARKIL. Všichni se velmi dobře bavili. Hlavně srovnávali současnou a minulou školu. Hosté byli příjemně překvapeni změnami, kterými škola i školka prošly od doby jejich působení.

   Pro širokou veřejnost byl v neděli 3. října připraven "Den otevřených dveří" a slavnostní Akademie. Ve třídách byli přítomni učitelé, aby prezentovali výsledky projektu svých žáků. Tento projekt vypracovávali žáci naší školy v minulém školním roce. Jeho cílem bylo zjistit, co nejvíce o naší škole a představit si její budoucnost. V budově nové školy byly ve třídách představeny prezentace s přestavbou školy, akcemi školy - kulturními Akademie, plesy a sportovními.

   V tělocvičně mohli hosté shlédnout výstavu prací a výsledky rekonstrukce osvětlení a podlahy. Na galerii si mohli prohlédnout novou školní družinu a knihovnu. V mateřské škole se prezentace týkala akcí školky a její rozsáhlé rekonstrukce. Samozřejmě se mohli občané seznámit s novou přístavbou provedenou kontejnerovou sestavou. Bylo toho vskutku dost, co se během prázdnin na naší škole stihlo udělat.

   Akademie školy začala v 16 hodin v sále OÚ. Tam se rodiče a přátelé školy mohli přesvědčit, jaké máme šikovné děti a žáky. Celkem bylo nacvičeno dvanáct čísel programu. V nich se tančilo, zpívalo, přednášelo, cvičilo a došlo i na malé divadelní etudy. Program se vydařil. Pedagogové, rodiče i děti mohli být spokojeni.


Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích
 
Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích Oslavy školství v Halenkovicích